به منظور بهره برداری بهینه و جامع از نیروگاه های تحت پوشش گروه صنایع برق و انرژی صبا، شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا در سال 1391 تاسیس گردیدفعالیت رسمی این شرکت از ابتدای سال 1392 با بهره برداری از فاز نخست نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر آغاز شداصلی ترین سهامدار این شرکت، شرکت صنایع برق وانرژی صبا می باشد.

در حال حاضر اداره و بهره برداری نیروگاههای شهید مدحج اهواز، سیکل ترکیبی خرمشهر، سیکل ترکیبی چابهار، سیکل ترکیبی قم، سیکل ترکیبی خرم آباد، سلطانیه زنجان، و گازی افق ماهشهر بر عهده این شرکت می باشد.


ظرفیت نیروگاه های در حال بهره برداری این شرکت شامل نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به ظرفیت 972 مگاوات، نیروگاه شهید مدحج (زرگان اهواز) به ظرفیت 418 مگاوات، نیروگاه چابهار به ظرفیت 415 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی قم به ظرفیت 714 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد به ظرفیت 324 مگاوات، نیروگاه سلطانیه زنجان به ظرفیت 648 مگاوات و نیروگاه افق ماهشهر به ظرفیت 648 مگاوات می باشد. ظرفیت نامی نیروگاه های در حال بهره برداری  این شرکت بالغ بر 4140 مگاوات می باشد.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ماموریت: ارائه کننده خدمات قابل اطمینان بهره‌برداری و تعمیرات در صنایع برق و انرژی با راهبری ایمن و بصرفه نیروگاه‌ها و حفظ دارایی مشتریان بمنظور عرضه برق پایدار با تکیه بر کارکنان توانمند و سیستم‌های مدیریتی نوین

 

چشم­ انداز: قابل اعتمادترین عرضه­ کننده خدمات مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی در حوزه بهره‌برداری و تعمیرات در صنایع برق و انرژی و بازارهای داخلی و منطقه

 

ارزشها:

- رضایت ذینفعان و مشتریان‌

- روابط پایدار تجاری

- توسعه فردی و کار تیمی

- معیشت و کرامت کارکنان

- احترام به محیط زیست

- امانتداری و حفظ دارایی‌ مشتریان