اخبار و رویدادها
اطلاعیه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا درباره نتایج اولیه متقاضیان آزمون استخدامی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار
۱۴۰۰/۱۲/۱۷
اطلاعیه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا درباره نتایج اولیه متقاضیان آزمون استخدامی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار
بدینوسیله فهرست اسامی پذیرفته شدگان گرامی (مرحله اولیه فرایند استخدامی ) در رشته های شغلی مورد نیاز نیروگاه مطابق لیست ذیل اعلام می گردد:
تذکر : معرفی نفرات پذیرفته شده به صورت مشروط بوده و به منزله استخدام قطعی فرد تلقی نمی گردد.
نکته : افرادی که در مراحل گزینش و حراست واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز نگردد
استخدام افراد کان لم یکن تلقی خواهد شد .
- بدیهی است عدم مراجعه فرد در زمان تعیین شده جهت تشکیل پرونده گزینش و حراست به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد.

تذکرات مهم:
پذیرفته شدگان موظف به تکمیل الکترونیکی فرم پرسشنامه استخدامی به همراه ارسال اسکن مدارک کامل خود (به صورت خوانا و واضح) به آدرس ایمیل hr.sabaom@gmail.com خواهند بود.
تذکر : درج عنوان موضوع ایمیل " پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی چابهار" الزامی بوده در غیر اینصورت ایمیل ارسال شده دیده نخواهد شد.
همراه داشتن اصل و یک نسخه کپی مدارک پرسنلی در زمان حضور در جلسه مصاحبه گزینش روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخه 22/12/1400 لغایت 23/12/1400 الزامی می باشد.
مدارک مورد نیاز:
1- اصل و کپی کارت شناسایی ملی (پشت و رو ) و اعضا خانواده( همسر و فرزند)
2- اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه فرد و اعضا خانواده( همسر و فرزند )
3- اصل و کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو ) یا گواهی معافیت از وظیفه
4- اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام و یا معافیت دائم ( پشت و رو) یا نامه از یگان خدمتی با قید تاریخ اتمام خدمت نظام وظیفه اصل گواهی تعیین وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح ) پایان طرح ، معافیت از طرح ، اشتغال به طرح و یا گواهی موافقت با انصراف از طرح
5- سابقه بیمه تامین اجتماعی ( فایل سوابق تلفیقی )
6- اصل و کپی مدارک و تاییدیه های مربوط به سوابق ایثارگری و...
7- اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل یا گواهینامه موقت تحصیلی
8- اصل و کپی گواهینامه های آموزشی معتبر بیش از 30 ساعت
9- 6 قطعه عکس 4*3 (عکس جدید)