اخبار و رویدادها
اطلاعیه معرفی " نفرات جایگزین " آزمون استخدامی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار
۱۴۰۱/۰۲/۰۴
اطلاعیه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
اطلاعیه معرفی " نفرات جایگزین " آزمون استخدامی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

اطلاعیه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا درخصوص معرفی و اعلام نفرات جایگزین استخدامی آزمون استخدامی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

بدینوسیله فهرست اسامی نفرات جایگزین (مرحله اولیه فرایند استخدامی ) در رشته های شغلی مورد نیاز نیروگاه مطابق لیست ذیل اعلام می گردد:
نام و نام خانوادگی کد ملی رشته شغلی نوع استخدام
آقای حسین ملاشاهی 3660169323 تکنسین برق قرارداد مدت معین
آقای قاسم بلوچی 5250076122 کارشناس الکترونیک قرارداد مدت معین

تذکر : معرفی نفرات پذیرفته شده به صورت مشروط بوده و به منزله استخدام قطعی فرد تلقی نمی گردد.
نکته : افرادی که در مراحل گزینش و حراست واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز نگردد استخدام افراد کان لم یکن تلقی خواهد شد .
- بدیهی است عدم مراجعه فرد در زمان تعیین شده جهت تشکیل پرونده گزینش و حراست به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد.