اخبار و رویدادها
آموزش گاورنر و پروتکشن
۱۴۰۱/۰۶/۳۰
آموزش گاورنر و پروتکشن
در راستای بهره مندی از توانمندی های متخصصین داخلی نیروگاه، دوره آموزشی گاورنر و پروتکشن از تاریخ 1401/05/19 لغایت 1401/05/23 توسط آقای دکتر حسین صمصامی برای همکاران مرتبط برگزار گردید.