نیروگاه شهید مدحج (زرگان) اهواز
نیروگاه شهید مدحج (زرگان) اهواز به ظرفیت ۴۱۸ مگاوات، در زمینی به مساحت حدود ۲۷ هکتار واقع شده است. این نیروگاه شامل دو واحد بخار ساخت شرکت GEC هر یک به ظرفیت نامی ۱۴۵ مگاوات و ۴ واحد گازی ساخت شرکت ACEC بلژیک هر یک به ظرفیت نامی ۳۲ مگاوات می باشد. نیروگاه زرگان اهواز در مرکز بار شبکه ۲۳۰ کیلوولت برق استان خوزستان بوده و نقش بسیار حیاتی و تعیین کننده ای در پایداری شبکه و کنترل ولتاژ منطقه به خصوص شهر اهواز برعهده دارد.
محل نیروگاه کیلومتر ۵ جاده اهواز-مسجد سلیمان
نوع نیروگاه بخار - گازی
تعداد و ظرفیت واحدها ۲ واحد بخار ۱۴۵ مگاواتی- ۴ واحد گازی ۳۲ مگاواتی
تیپ توربین ها (نوع واحدها) واحدهای بخاری: GEC H۱۸ – واحدهای گازی: ACEC W۲۵۱
راندمان نامی واحدها واحدهای بخاری: ۳۹ درصد – واحدهای گازی: ۲۷ درصد
ظرفیت کل نیروگاه ۴۱۸ مگاوات
تاریخ ورود به مدار اولین واحد ۱۹۸۰-۰۲-۰۱
بهره بردار O&M شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
ولتاژ اتصال به شبکه ۲۳۰ کیلوولت
نوع سوخت نیروگاه گاز طبیعی (سوخت اصلی)
نحوه فروش برق قرارداد تبدیل انرژی با وزارت نیرو

مالک نیروگاه شرکت تولید انرژی جنوب غرب صبا می باشد.