نیروگاه سلطانیه (زنجان)
ساختگاه نیروگاه گازی زنجان در زمینی به مساحت ۴۴ هکتار در کیلومتر ۲۵ بزرگراه قزوین زنجان در نزدیکی روستای سرخه دیزج واقع شده است. ارتفاع این ساختگاه از سصح دریا ۱۸۳۰ متر می باشد. آب و هوای منطقه سرد و کوهستانی است. کمترین و بیشترین دمای منطقه بر اساس آمار هواشناسی به ترتیب برابر (۴/۳۶-) تا (۴۲ ) درجه سانتیگراد بوده است.
نیروگاه گازی زنجان متشکل از ۴ واحد گازی هر یک به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات و در مجموع ۶۴۸ مگاوات و با راندمان ۸/۳۳% در شرایط ایزو در نظر گرفته شده است. سوخت اصلی واحدها گاز طبیعی است که توسط خط لوله تامین خواهد شد . حداکثر مصرف گاز نیروگاه برای ۴ واحد برابر ۲۰۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت خواهد بود . سوخت دوم واحدها گازوئیل است که از طریق حمل با تانکر و ذخیره در ۵ مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی تامین می شود. حداکثر مصرف گازوئیل نیروگاه برای ۴ واحد بار کامل را تولید نماید برابر ۱۸۰۰۰۰ لیتر بر ساعت است .
توربینهای نیروگاه از نوع V۹۴/۲-۵ با سرعت اسمی ۳۰۰۰ دور بر دقیقه می باشد.مدت زمان دورگیری این توربین ها از حالت سکون به دور نامی ۴ دقیقه و مدت زمان بارگیری آنها از بی باری تا بار کامل ۱۲ دقیقه بطول می انجامد. ژنراتورهای نیروگاه از نوع ماشینهای سنکرون ۲۰۰ مگا ولت آمپر سه فاز ، با ولتاژ اسمی ۷۵/۱۵ کیلو ولت و ضریب قدرت ۸/۰ می باشد . این ژنراتورها توسط یک کلید فشار قوی از ترانس اصلی جدا می گردد . ترانسفورماتور اصلی واحد که وظیفه اتصال خروجی ژنراتور را به پست فشار قوی بر عهده دارد ظرفیت ۲۰۰ مگاولت آمپر است. عمده تجهیزات نیروگاه از منابع داخلی تامین شده است
محل نیروگاه کیلومتر ۲۵ بزرگراه قزوین زنجان در نزدیکی روستای سرخه دیزج
نوع نیروگاه گازی
تعداد و ظرفیت واحدها ۴ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی
تیپ توربین ها (نوع واحدها) Gas Turbine V۹۴.۲
راندمان نامی واحدها ۳۴.۶%
ظرفیت کل نیروگاه ۶۴۸ مگاوات
بهره بردار O&M شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
ولتاژ اتصال به شبکه ۲۳۰ کیلو ولت
نوع سوخت نیروگاه گاز طبیعی (سوخت اصلی) و گازوییل (سوخت پشتیبان)
نحوه فروش برق بازار برق