نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم
نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم شامل شش واحد توربین گاز از نوع V۹۴.۲ ورژن ۳/۰ (مدل آنسالدویی) هر یک به ظرفیت ۱۵۹ مگاوات (مجموعاً ۹۵۴ مگاوات) و سه واحد بخار هر یک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات میباشد.
محل نیروگاه این نیروگاه در جاده شیراز- جهرم و در ۲۵ کیلومتری شمال شهر جهرم در استان فارس قرار دارد
نوع نیروگاه سیکل ترکیبی
ظرفیت کل نیروگاه ۱۴۳۴
بهره بردار O&M شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
ولتاژ اتصال به شبکه انتقال انرژی الکتریکی تولیدی نیروگاه به شبکه سراسری برق کشور از طریق پست بلافصل ۲۳۰ کیلو ولت (با آرایش باس بار دوبل با بی کویلاژ و ۷خط خروجی) صورت می پذیرد
نوع سوخت نیروگاه سوخت این نیروگاه گاز طبیعی و سوخت پشتیبان نفت گاز (گازوئیل) است
شش واحد توربین گاز از نوع V۹۴.۲ ورژن ۳/۰ (مدل آنسالدویی) هر یک به ظرفیت ۱۵۹ مگاوات (مجموعاً ۹۵۴ مگاوات) و سه واحد بخار هر یک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات