نیروگاه شهید مدحج (زرگان) اهواز به ظرفیت ۴۱۸ مگاوات، در زمینی به مساحت حدود ۲۷ هکتار واقع شده است. این نیروگاه شامل دو واحد بخار ساخت شرکت GEC هر یک به ظرفیت نامی ۱۴۵ مگاوات و ۴ واحد گازی ساخت شرکت ACEC بلژیک هر یک به ظرفیت نامی ۳۲ مگاوات می باشد. نیروگاه زرگان اهواز در مرکز بار شبکه ۲۳۰ کیلوولت برق استان خوزستان بوده و نقش بسیار حیاتی و تعیین کننده ای در پایداری شبکه و کنترل ولتاژ منطقه به...  
اطلاعات بیشتر . . .
نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به ظرفیت نامی ۴۱۵ مگاوات، در زمینی به مساحت ۸۰ هکتار واقع شده است و دارای چهار واحد گازی تیپ GE-F۵ هر یک به ظرفیت نامی ۲۵ مگاوات و دو واحد گازی V۹۴.۲ هر یک به ظرفیت نامی ۱۵۷.۵ مگاوات می باشد. قرارداد EPC بخش بخار به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات جهت تبدیل واحد های گازی V۹۴.۲ به سیکل ترکیبی منعقد و عملیات اجرائی آن آغاز گردیده است.  
اطلاعات بیشتر . . .
نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به ظرفیت ۱۴۵۰ مگاوات، در منطقه آزاد اروند و در زمینی به مساحت ۱۳۰ هکتار در سه فاز تعریف و عملیات اجرایی و احداث آن از سال ۱۳۸۶ آغاز گردید. در راستای توسعه و آبادانی مناطق جنگ زده و ایجاد اشتغال در مناطق محروم جنوب کشور، این پروژه متشکل از ۶ واحد گازی V۹۴.۲هر یک به ظرفیت نامی ۱۶۲ مگاوات و ۳ واحد بخار هریک به ظرفیت نامی ۱۶۰ مگاوات تعریف و اولین واحد گازی این...  
اطلاعات بیشتر . . .
ساختگاه نیروگاه گازی زنجان در زمینی به مساحت ۴۴ هکتار در کیلومتر ۲۵ بزرگراه قزوین زنجان در نزدیکی روستای سرخه دیزج واقع شده است. ارتفاع این ساختگاه از سصح دریا ۱۸۳۰ متر می باشد. آب و هوای منطقه سرد و کوهستانی است. کمترین و بیشترین دمای منطقه بر اساس آمار هواشناسی به ترتیب برابر (۴/۳۶-) تا (۴۲ ) درجه سانتیگراد بوده است.
نیروگاه گازی زنجان متشکل از ۴ واحد گازی هر یک به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات و...  
اطلاعات بیشتر . . .
نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۶۸ مگاواتی خرم آباد متشکل از دو بلوک سیکل ترکیبی، هریک به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات در زمینی به مساحت ۹۶ هکتار واقع شده‏است. هر بلوک شامل ۲ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی و ۱ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی است. در حال حاضر، ۲ واحد گازی آن با مجموع ظرفیت ۳۲۴ مگاوات به بهره برداری رسیده است.  
اطلاعات بیشتر . . .
شرکت مدیریت برق حرارتی رامین به عنوان مالک نیروگاه بوده و نیروگاه در منطقه جنوب استان خوزستان واقع گردیده دارای مساحت کلی ۱۰۰ هکتار و چهار واحد ۱۶۲ مگاواتی ورژن ۵ V۹۴.۲ با ظرفیت کل ۶۴۸ مگاوات با سوخت گاز  
اطلاعات بیشتر . . .
نیروگاه سیکل ترکیبی قم به ظرفیت ۷۱۴ مگاوات، در زمینی به مساحت ۲۲۰ هکتار واقع شده است و دارای دو بلوک سیکل ترکیبی شامل چهار واحد گازی ساخت شرکت MITSUBISHI هر یک به ظرفیت نامی ۱۲۸٫۵ مگاوات و دو واحد بخاری ساخت شرکت ABB هر یک به ظرفیت نامی ۱۰۰ مگاوات می باشد.  
اطلاعات بیشتر . . .
نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم شامل شش واحد توربین گاز از نوع V۹۴.۲ ورژن ۳/۰ (مدل آنسالدویی) هر یک به ظرفیت ۱۵۹ مگاوات (مجموعاً ۹۵۴ مگاوات) و سه واحد بخار هر یک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات میباشد.  
اطلاعات بیشتر . . .