گروه صبا، در سال 1383 با هدف تولید، عرضه و تجارت برق تاسیس گردید . این گروه در حال حاضر با مجموعه ای متشکل از یازده شرکت فعال در صنعت برق کشور و در اختیار داشتن پنج نیروگاه بزرگ کشور به عنوان یکی از چند شرکت خصوصی تولید کننده برق کشور، فعالیت می کند. گروه صبا به عنوان اولین اقدام عملی و در راستای اصل 44 قانون اساسی در حوزه واگذاری نیروگاه های برق، نیروگاه شهید مدحج(زرگان اهواز) را  از دولت خریداری نمود. این واگذاری با توجه به اولین واگذاری نیروگاه تولید برق در تاریخ صنعت برق کشور و نبود تجربه کافی و ساز و کار مناسب در این حوزه، بسیار حائز اهمیت بوده و گروه صبا به عنوان پیشگام در این عرصه به شمار می آید.


 شرکت مادر تخصصی صنایع برق و انرژی صبا، مجموعه ای است معتبر،پویا و جزء سه بنگاه بزرگ تولید کننده برق پایدار در منطقه.در حال حاضر، گروه صبا با در اختیار داشتن نیروگاه های زرگان اهواز، خرمشهر، علی آباد کتول،قم و چابهار نزدیک به 3200 مگاوات برق، تولید و به شبکه سراسری عرضه می نماید. تجربه افراد کلیدی گروه در حوزه صنعت برق به خصوص بخش نیروگاهی، تمرکز بر احداث، بهره برداری و فروش در بهترین شرایط بهره وری از شاخص های کلیدی گروه صبا می باشد.همچنین ترکیب تجربه و جوانی،اعتقاد به کار تیمی، ساختار سازمانی مشخص و نظام مند و دلبستگی به پروژه از نکات اصولی در مجموعه شرکت های تحت پوشش گروه صبا می باشد. گروه صبا در نظر دارد با هدف گذاری های انجام شده و با جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در آینده نزدیک، 20 درصد از سهم بازار تولید برق کشور را در دست داشته باشد.